vo sinh nam

Những nguyên do gây ra bệnh vô sinh nam

Trong từng lớp hiện tại, bệnh vô sinh nam càng ngày một diễn ra thường gặp. Khi đề cập đến việc có thai một em bé, vấn đề có thể xảy ra ở cả đàn ông và phụ nữ. Mặc dù các thưa cho thấy rằng, có nhiều vấn đề tạo lên vô sinh nữ nhiều hơn nhưng các yếu tố ảnh hưởng tới đàn ông cũng phải được coi xét đến.